P2 MASON LOCASI VE FAİLİ MEÇHULLERİ

Değerli ziyaretçiler, Dünya küresel bir yönetime doğru ilerlemekte. 1950 li yılların başında dünyayı tek elden yönetme gayretleri küreselleşme kavramı, dinde, siyasette ve ekonomide  kendini göstermeye başladı. Elbette bu hesapta herkesin kendi payına hayalleri ve düşünceleri var. bu hareketin ilk uygulayıcısı olan ABD P2 mason lacaları ile her ülkenin içerisine sızarak, dini, siyasi ve ekonomi çevrelerini ele geçirmiştir. bunu yaparken onları satın almak yerine emellerine hizmet etmek isteyen samimi bir fedai olarak işe başlamışlardır. işin iç yüzünü gören araştıran, sorgulayan insanlar ise ya susurluk gibi kazalarda!! hayatını kaybetmiş yada uçağının yakıt tankındaki çatlaktan yakıt sızan uçak yakıtı sebebi ile infilak etmiştir. Gelin P2 Mason localarını çeşitli gazete ve kitaplardan derlediğimiz öyküsünü birlikte inceleyelim.


  
1981 yılında İtalya'da bütün dünyayı sarsan P2 skandalı patlak verdi. P2 adlı locanın ülke içindeki inanılmaz kontrolü ve kirli işleri ortaya çıktı. Bu skandal masonluğun bir ülke içinde neler yapabileceğini ortaya koymakta ve yalnızca İtalya'ya değil masonluk faaliyetleri su yüzüne çıkmamış öyküsü:


P2 Locası şefi Licio Gelli. "Gelli'nin emirleri ABD'nin eski Dış İşleri Bakanı Henry Kissinger'den aldığı söyleniyor" (Tanksız Topsuz Harekat Fatih Güllapoğlu sf.39)

"P2 Mason Locası Yahudi lobileriyle Mossad'la ve İsrail'le doğrudan bağlantı halindeydi." (The Middle East International Temmuz 1981)

"Gizli servislerde görevli P2 üyesi Albay Viezzer Albay Antonio La Bruno ve General Gianadelio Maletti İtalya'daki İsrail Lobisi'nin çekirdeğini oluşturuyorlar. Latin Amerika Cuntaları ve CIA ile bağlantılı olduğu bilinen P2 Locası başkanı Gelli'nin 7 Kızkardeşler olarak bilinen Yahudi petrol şirketleriyle ilişkisi olduğu bilinmektedir. İtalya'nın İsrail taraftarı lobileri ve Mossad arasındaki bağlantı İsrail'in doğrudan P2'yle bağlantısını ortaya koyuyor." (The Middle East International Temmuz 1981)

P2 olayının içinde değişmez isim Kissinger da vardı:

"Bir Amerikan araştırma dergisi olan EIR P2 Locası tarafından örgütlenen Monte Carlo Locası'nın bütün dünyaya yayıldığını bu locaya ABD eski Dış İşleri bakanlarından Henry Kissinger'ın da üye olduğunu söylemişti." (Papa Mafya Ağca Uğur Mumcu sf.246)

"P2'nin 33. dereceye yükselmiş masonlardan oluşan üst konseyi Monte Carlo Komitesi adı ile tanınmaktadır." (Les secrets de L'Empire Nietzscheen Aron Monus sf.440)

P2 Skandalı'na karışan İtalya'nın en büyük bankalarından Banca Nationale Del Lavaro'nun üyeleri İsrail lobisinin en önde gelen isimleri Rotschild Kissinger ve Rockefeller'dır:

"Trilateral üyesi Raymond Barre da Banca Nationale Del Lavaro'nun uluslararası politika konseyine üye olmuştu. Bu bankada pek çok Trilateral üyesi vardı: Edmond de Rothschild onun kuzeni Leon Lambert Henry Kissinger ve David Rockefeller..." (Les Financiers qui menent le monde Henry Coston sf.406)

"Banca Nationale Del Lavaro İtalya'nın en büyük bankalarından. Adı P2 Locası skandalına da karıştı. Trilateral'le ise yakın ilişkisi olduğu kesin. Karar komitesinin üyelerinin hepsi Trilateral Komisyonunun üyesi: Raymond Barre Edmond de Rothschild Henry Kissinger Leon Lambert ve David Rockefeller..." (Les Financiers qui menent le monde Henry Coston sf.450)

P2 (Propaganda 2) 1966 senesinde İtalya Büyük Şark Locasının o zamanki üstad-ı azamı Giordino Gamberini'nin emriyle kurulmuştu. Locayı kurmakta ise üstad Licio Gelli görevlendirildi.

"Licio Gelli İtalyan Askeri Gizli İstihbarat Örgütü ile sıkı ilişkiler içindeydi. Hatta o zamanlar örgütün başkanı olan General Giuseppe Santovito P2 mason locasına kayıtlıydı. Ayrıca İtalyan Gizli Servisi'nin eski Başkanı Albay Antonia Viezzer de locanın üyeleri arasındaydı." (Tercüman 27 Mayıs 1981)

"P2 mason locasının üyeleri arasında devrin gizli servis sorumluları polis müdürleri hakimler yargıçlar savcılar avukatlar Adli Tıp görevlileri gibi önde gelen insanlar vardı... Licio Gelli emrinde 142 milletvekili ve senatörün olduğunu söyledi." (Günaydın 19 Aralık 1981)

"İtalya'nın Agnelli'den sonra en büyük sanayicisi Yahudi asıllı Carlo De Benedetti de P2 davasında yargılandı ve suçlu bulundu." (Newsweek 27 Nisan 1992)


İtalya'daki P2 Mason Locası pek çok mason locasında olduğu gibi teröristleri eylemleri için kullanmıştı. Ve 1992 yılında karışmış olduğu birçok skandala rağmen hala faaliyetini sürdürüyordu. Locanın üyeleri arasında bütün partilerden politikacılar gazeteciler istihbarat servisi üyeleri Adli Tıp görevlileri askerler polis müdürleri bulunmaktaydı. P2 Locası istemediği bir rejimin başa gelmesi durumunda hükümet darbesi yapmayı bile planlıyordu. Birçok kişi locayla ilgili soruşturmanın gizli kalması için çeşitli mekanizmaların çalıştırıldığını belirtmişti. (Gündem 14 Kasım 1992)

Gelli'nin geçmişi de oldukça ilginçti. SS'lere katılmış Nazi saflarında savaşmış KGB'ye CIA'e çalışmış faşist komünist ve kapitalist biriydi!

"II. Dünya Savaşı'nın başlangıç safhasında Gelli Arnavutluk'ta savaştı. Daha sonra SS'e katıldı. Orada üst düzey baskın önderi konumuna geldi ve Naziler için bağlantı memuru olarak çalıştı. Görevlerinin arasında İtalyan partizanları keşfetmek ve onları emir sahiplerine gammazlatmak vardı. Erken elde ettiği servetini savaş zamanında Yugoslav Devlet Hazinesi'nin saklı bulunduğu İtalyan şehri Cattaro'da olmasına borçluydu. Bu hazinenin önemli bir kısmı bir daha Yugoslavya'ya dönmedi çünkü Gelli onu çalıp ortadan kaldırmıştı." (Im Namen Gottes? David A. Yallop sf.159)

"Gelli bir taraftan CIA için hizmet verirken diğer taraftan 1956'ya kadar KGB için casusluk yaptı." (Im Namen Gottes? David A. Yallop sf.160)

"P2'nin üyeleri o kadar gizliydi ki isimlerini sadece Gelli biliyordu." (Im Namen Gottes? David A. Yallop sf.163)

18 Haziran 1982 Roberto Calvi masonik ritüellere uygun olarak öldürüldü.
"Pecorelli (gazeteci) Gelli'nin eski Nazi eski faşist ve bazen de komünist olduğunu ve CIA ile çok iyi ilişkiler gözettiğini açıkladı." (Im Namen Gottes? David A. Yallop sf.375)

Gelli Latin Amerika diktatörlerini de destekliyordu:

"Gelli Nikaragua diktatörü Anastasio Somoza'nın lehinde konuşarak onun yolunu açmış oldu. Diktatör birkaç milyon dolar karşılığı Calvi'nin diktatörünün ülkesinde bir kardeş firma kurması fikirini göz kamaştırıcı bulduğunu açıkladı. Calvi'nin bu organizasyondan elde ettiği bir diğer menfaat de o andan itibaren ömrünün sonuna kadar kullanacağı bir Nikaragua diplomat pasaportuna sahip olmasıydı." (Im Namen Gottes? David A. Yallop sf.388)

P2'nin 962 üyesi kendi aralarında hepsinin ayrı bir başkanı olan 17 gruba daha doğrusu hücreye ayrılmışlardı. P2 üyeleri bile diğer üyelerin kimler olduğunu bilmiyorlardı. Nispeten daha fazla bilgi sahibi olan hücre başkanları bile ancak kendi hücrelerini tanıyorlardı. İtalya'nın Büyük Şark Locası'nın o zamanki büyük sekreteri Spartaco Mennini bile P2'nin tüm üyelerini bilmiyordu. Bir tek Licio Gelli sahipti bu listeye. Locanın ortaya çıkmasıyla üstad Gelli'nin gücü de belli oldu:

"17 Mart 1981'de polisler Gelli'nin Arezz'daki müthiş villasında ve Giole tekstil fabrikasında 962 kişilik P2 üye listesini buldular. Ayrıca yönetimle alakalı dokümanlar ve dosyaları ele geçirdiler. P2 üyelerinin listesi 'İtalyan Kim Kimdir?' deki gibi harf sırasına göreydi. İtilaf kuvvetleri ellinin üstünde general ve amiralle kuvvetlendirilmiş yönetim iki bakanla temsil ediliyordu; ayrıca buna sanayiciler gazeteciler (bunların arasında Corriera della Sera'nın şefi ve diğer redaktörler vardı) 36 parlamento görevlisi pop yıldızları iş adamları ve yüksek seviyeli polisler ekleniyordu. Bu devlet içinde devletti. Gelli'nin İtalya'yı kendi kontrolüne sokmak istediği söyleniyordu. Bu pek doğru değildi: O İtalya'yı zaten kontrolüne almıştı." (Im Namen Gottes? David A. Yallop sf. 401)

"Akdeniz'in güney kanadının gücünü sarsmak amaçlarını güden büyük bir programdı. Bu programın birinci amacı gerçekleştirildi ikincisi ise büyük ölçüde sağlandı. P2 mason locası 1978'de Aldo Moro'nun kaçırılıp öldürülmesi ve 1980'de 85 kişinin ölümüne yol açan Bologna İstasyonu'nun bombalanması gibi terör olaylarına karışmıştı." (Bulvar 19 Temmuz 1983)

Bilderberg ve Trilateral üyesi aynı zamanda mason olan Fiat Başkanı Agnelli İtalya'daki olayların perde arkasındaki isimdir. Agnelli Yahudi banker Rothschild ile de ortaktır.
"P2 mason locasının İtalya'da aşırı sağcı teröristlerin giriştiği pek çok suikastin sorumlusu olduğu saptandı." (Hürriyet 4 Şubat 1989)

"P2 Locası üyesi İtalya'daki Yahudi lobisinin önde gelen ismi Albay Viezzar 1960'ların sonunda Bologna'daki tren istasyonunda yüzlerce kişinin katledilmesi olayına yardımlarıyla tanınıyor. Ayrıca suçlanan faillerin çoğunun Lübnan'da İsrail kontrolündeki kamplarda eğitildiği söyleniyor." (The Middle East International Temmuz 1981)

"P2 mason locasının mafyanın uluslararası kaçakçılık trafiğinde önemli bir görev üstlendiği konusunda İtalyan adli makamları somut deliller elde etti. Papa suikastine de karışan Sindona adındaki İtalyan banker gerek P2 locasının gerekse mafyanın elemanıdır. Dr. Joseph Crimi Michele Sicilya asıllı Amerikan doktor P2 ile Cosa Nostra arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Mafya P2 mason locasına bağlı kişiler aracılığıyla kirli paralarını İtalya'da kullanmayı düşünmüş. Bu nedenle Viannini İnşaat şirketinin en büyük hissesini almayı Rizzoli Editore'nin kardeş şirketi Cineriz'in tesis ve mallarının büyük bir bölümünü ele geçirmeyi istemiştir. Mafya P2'nin vücudundan her fırsatta yararlanmış bunun için de Gelli ve Crimi aracılıyla gazeteci savcı polis hatta generalleri bile kullanmamazlık etmemiştir." (Milliyet Aktüalite 12 Temmuz 1981)

"P2 Locası'nın 962 üyesinin adları arasında İtalyan gizli güvenlik örgütü SISMI'nin başta başkanı olmak üzere birçok görevlisi çeşitli partilerden parlamenterler elliyi aşkın general ve amiral de bulunmaktaydı." (Papa Mafya Ağca Uğur Mumcu sf.247)

"Ortoloni bu örgütün Güney Amerika'ya açılan kapısıydı Pazienza bu örgütün çok uluslu odak noktası Carboni mafya bağlantısı Gelli mason dünyasına uzanan köprü Marcinkus ise bu dünyayı Papa'ya bağlayan gizli yoldu. İtalyan haber alma örgütleri ile Vatikan arasındaki dehliz işte bu dünyanın altından geçmekteydi." (Papa Mafya Ağca Uğur Mumcu sf.38)

Locanın bir başka ismi ise Vatikan-Mafya-P2 bağlantısının kilit ismi Calvi idi:

"Fakat herhalde kesin olan Vatikan ile Calvi'nin Calvi ile mafyanın mafya ile mason locası ve Güney Afrika'daki karanlık çevrelerin birbirleriyle olan yakın ilişkileridir. Uluslararası bankacılığın İsviçre'deki beyinleri bu ilişki yumağının en can alıcı noktalarıydı." (Papa Mafya Ağca Uğur Mumcu sf.246)

"Calvi'nin olgunlaştırdığı Vatikan ilişkileri mason localarından Vatikan'a kadar uzanan bir zinciri halka halka birbirine bağlamaktaydı. İtalyan mali oligarşisi mafya ile mafya mason locaları ile mason locaları istihbarat örgütleri ile istihbarat örgütleri ve radikal sağcı terör örgütleri ile birbirine bağlanmıştı. Calvi böylesine bir dünyada jet hızıyla yükselmekteydi." (Papa Mafya Ağca Uğur Mumcu sf.237)

P2 soruşturmasını yönetenler ise fail-i meçhul cinayetlere maruz kaldılar:

"Gelli ile ilgili soruşturmayı yürüten Albay Rozzi 1981 yılı Haziranı'nda kimler tarafından öldürülmüştü? Guardia di Finanza'nın daire başkanlarından Florio'nun otomobil kazasında ölmesi neyi anlatıyordu? Bu kazada P2 Locası ile ilgili bir çantanın çalınmasına ne anlam veriliyordu? Calvi'nin dosyasını ele alan yargıcın öldürülmesi bu cinayet salgını içinde ne gibi anlam taşıyordu? Calvi'nin sekreteri niçin intihar ediyordu?" (Papa Mafya Ağca Uğur Mumcu sf.253)

Mussolini'nin İspanya İç Savaşı'nda cumhuriyetçilere karşı dövüşmek için gönderdiği

gönüllüler arasında yer alan P2 şefi Gelli özellikle Güney Amerika ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmuştu. Gelli'nin Güney Amerika'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir ilişkiler zinciri içinde CIA KGB ve İtalyan istihbarat servisleri ile yakın dostlukları vardı:

"Amerikan politikasının yıldızlarının yakın dostu olan mason şefi Gelli niçin kaçırılmıştı? Gelli Calvi'nin Londra'daki son yolculuğunu düzenleyen İsviçreli banker Albert Kunz tarafından nasıl kaçırılmıştı? Kimdi bu Kunz? Neydi Calvi ve Gelli ile yakınlığı? Niçin Gelli Uruguay'a götürülmüştü? Monte Carlo mason locasının Amerikalı İngiliz İtalyan ve Fransız üyeleri kimlerdi?" (Papa Mafya Ağca Uğur Mumcu sf.253)

"Roma'da Via Veneto'daki Excelcior Oteli'nde haftada üç gün P2 locasına başkanlık eden Gelli'nin İtalya'da yaygın şiddet eylemleri düzenleyerek otoriter bir rejim kurmak amacıyla örgütlenen askeri-sivil kadrolara öncülük ettiği de bilinmekteydi. 1980 yılı Ağustos ayında İtalyan komünist partisinin en güçlü kalelerinden Bologna'da Gar'da patlatılan bombanın P2 mason locasına bağlı darbecilerce konduğu ileri sürülmektedir. Gelli'nin sağ teröristlerle yakın ilişkisi bulunan Florio Carboni ile çok yakın dost oldukları biliniyordu. Carboni'nin Francesca Pazienza ile yakın dostluğunu İtalya'da bilmeyen yoktu. Pazienza'nın İtalyan istihbarat örgütleri ve CIA ile ilişkisi olduğu ünlü İngiliz gazetesi Financial Times'ın Roma büro şefi tarafından yazılan 'God's Banker' adlı kitapta yer alıyordu." (Papa Mafya Ağca Uğur Mumcu sf.234)

Bu arada P2'nin Vatikan üzerinden kazandığı paraları kendi hesabına geçiren Calvi masonik bir şekilde katledildi:

"Londra'da 1981 yılında bir köprüde asılmış olarak bulunan banker Calvi'yi masonlar törenle öldürmüşlerdi. Boynuna geçirilen halattaki mason düğümü ceplerinin mason sembolleriyle doldurulmuş olması hatta cinayet mahallinin bile sembolik özelliklerinden dolayı seçilmiş olduğu söyleniyordu. İtalya'da biraderliğin simgesi olarak bir siyah keşiş figürü kullanılmıştı. Calvi'nin cesedi bulunduğu köprünün adı Blackfirairs İngilizce'de siyah keşiş ya da siyah cübbeli keşiş manasına gelmekteydi. Calvi'nin bağlı bulunduğu İngiliz locasının adının da Blackfirairs olması masonik cinayetin başka bir ilginç yönüydü." (Political Terrorism and Energy Yonah Alexander & Charles K. Ebinger sf.286)


P2 Locasından Andreotti Aynı Zamanda İtalya Başbakanı

"Roberto Calvi'nin dul eşi Clara kocasının sağlığında locadaki olayları kendisine anlattığını ve 'Gelli ile Ortoloni'den daha önemli iki kişi var. Bunlar P2'yi yönetiyor. Bunlardan biri Consentino diğeri de Gulio Andreotti'dir' dediğini aktardı. Calvi'nin P2 mason locası ile ilgili sırları açıklayacağı kuşkusuyla öldürülmüş olabileceği söyleniyordu. İtalya Dış İşleri Bakanı Gulio Andreotti ülkede pek çok cinayet ve yolsuzluklara karışan P2 mason locasının önemli bir ismiydi." (Hürriyet 4 Şubat 1989)

"Mafya ile de ilişkisi ortaya çıkan Andreotti Kızıl Tugaylar'ın Aldo Moro'yu öldürmesine de göz yummuştu. Andreotti Michele Sindona (P2 üyesi) için de 'İtalyan Liretini kurtaran adam' demişti. Andreotti ismi İtalya tarihinin karanlık gizli işleriyle bütünleşmişti." (Sabah 13 Nisan 1993)

İtalyan Mafyası'nın önde gelen ismi Flono Carboni de banker Calvi'nin en yakın dostuydu. Carboni ise karanlık ilişkileri bilinen Francesco Pazienza ile her an beraberdi. Kısaca P2 locasında pek çok karanlık ismin hepsi yan yanaydı.

P-2 MASON LOCASI ÜYELERİ VE KOD ADLARI

  Bir dönem Avrupa'nın dolayısıyla dünyanın kaderini etkileyen P2 MASON LOCASI yaptığı suikastler vb. pek çok eylemle hukuk literatürünü meşgul etmişti. Yüzyılın en büyük skandalı sayılan bu mafya organizasyonunu ardındaki P-2 MASON LOCASI'nın içindeki bir grup Roma Katolik Kilise'si ve Mensupları……

Roma Katolik Kilisesi'nde Önemli Görevlerde Bulunanların P-2 Mason Locasına Kaydolma Tarihleri, Mason Kod Numaraları ve Mason Kod Adları

  Pino Vito PİNTO , Vatikan Dışişleri Bakanlığı ATEŞESİ, YARGITAY NOTERİ, 2-4-70. #3317-42, kod adı: ‘PIPIVI'

 • Alberto ALBONİ, PİSKOPOS, kayıt tarihi: 5-8-58. Kod no: # 7-2431 Pio Abrech, Kutsal Piskoposlar Topluluğu üyesi. 27-11-67. #63-143.
 • Ugo POLETTİ , KARDİNAL, 17-2-69. #32-1425. kod adı: ‘UPO'. Kardinal Poletti Vatikan'ın Önemli Görevlerinde Bulundu.
 • Franco BİFFİ , St.John Lateran PAPALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ve Papa VI.Paul'ün ÖZEL PROFESÖRÜ. 15-8-59. ‘BIFRA'.
 • Salvatore BALDASSARİ, Ravenna PİSKOPOSU. 19-2-58. #4315-19. ‘BALSA'.
 • Aurelio SABBATANİ , Milar Eyaleti, Giustaniana BAŞPİSKOPOSU. 22-6-69. #87-422. kod adı: ‘ASA'
 • Cleto BELLUCHİ , Fermo PİSKOPOSU. 4-6-68. #12-217.
 • Mario RİZZİ , VATİKAN GÖREVLİSİ, 16-9-69. #43-179. kod adı: ‘MARI'
 • Marcello MORGANTE , Doğu İtalya, Ascolli Piceno PİSKOPOSU, 22-7-55. #78-3601. ‘MORMA'
 • Michele BURO , BAŞPİSKOPOS, Papalık Komisyonu'nun Latin Amerika'daki Üyesi. 21-3-69. #140-2. ‘BUMI'
 • Gottardo ALESSANDRO , FRATELLİ MARİSTİ'NİN BAŞKANI. 14-6-57.
 • Alberto BOVONE , VATİKAN YETKİLİSİ, 30-3-67. #254-3. ‘ALBO'.
 • Sebastiano BAGGİO , KARDİNAL, Kutsal Piskoposlar Topluluğu'nun Başkanı. 14-8-67. #85-1640. Mason kod adı: ‘SEBA'. Kardinal Baggio, Papa II.John Paul döneminde Vatikan Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.
 • Luigo BETTAZZİ , İtalya, IVERA PİSKOPOSU. 11-5-66. #1347-45. ‘LUBE'.
 • Mario BRİNİ , BAŞPİSKOPOS, Vatikan'ın Çin'deki Bakanı. Papalık Komisyonu'nun Rusya'daki Üyesi. 7-7-68. #15670. ‘MABRL'
 • Florenzo ROMİTA , KUTSAL RAHİPLER TOPLUĞU ÜYESİ, 21-4-56. #52-142. kod adı:‘FIRO'
 • Annibale BUGNİNİ , BAŞPİSKOPOS, Reform Döneminde Katolik Ayini Novus Ordi Mass 'ın Yazarı. 23-4-63. #1365-75. ‘BUAN'
 • Agostino CACCİAVİLLAN , VATİKAN DIŞİŞLERİ BAKANI. 6-11-60. #13-154.
 • Umberto CAMELİ , HIRİSTİYANLIK VE KATOLİKLİKLE İLGİLİ KURULAN BİR KURUMUN YÖNETİCİSİ. 5-9-57. #21-014. ‘GICA'.
 • Pietro ROSSANO , DİĞER KUTSAL DİNLER TOPLULUĞU ÜYESİ, 2-12-68. #3421-a. kod adı: ‘PIRO'.
 • Agostino CASAROLİ , KARDİNAL. 28-9-57. #41-076. ‘CASA'. Kardinal Casaroli Papa II. John Paul Döneminde 1979'dan 1989'a dek Vatikan Dışişleri Bakanlığı Görevini Sürdürdü.
 • Francesco SANTANGELO , SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREVLİSİ, 12-11-70. #32-096, kod adı: ‘FRASA'
 • Flamino CERRUTİ , CEMAAT ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ BİR KURUMDA YÖNETİCİ. 2-4-70. #76-2154. ‘CEFLA'
 • Pietro SANTİNİ , VATİKAN GÖREVLİSİ, 23-8-64. #326-11 kod adı: ‘SAPI'.
 • Luigi DADAGİO , PİSKOPOS ve Papalığın İspanya Temsilcisi. 8-9-67. #43-B. ‘LUDA'
 • Mario SCHİERANO , Arida PİSKOPOSU ve İTALYA SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ. 3-7-59. #14-3641. kod adı:‘MASCHI'
 • Gaetano SCANAGATTA , KUTSAL RAHİPLER TOPLULUĞU İLE POMEİ VE LORETO KOMİSYON ÜYESİ, 23-9-71. #42-023. kod adı: ‘GASCA'
 • Enzio D'ANTONİO , TRİVENTO BAŞPİSKOPOSU. 21-6-69. #3214-53.
 • Domenica SEMPRONİ , VATİKAN GÖREVLİSİ 16-4-60. #00-12. kod adı: ‘DOSE'.
 • Donate De BOUS , PİSKOPOS, 24-6-68. #321-02. ‘DEBO'.
 • Mario Giuseppe SENSİ . Sadri BAŞPİSKOPOSU VE VATİKAN'IN PORTEKİZ TEMSİLCİSİ. 2-11-67. #18911-47. ‘GIMASE'
 • Aldo DEL MONTE , İTALYA, NOVARA PİSKOPOSU. 25-8-69. #32-012. ‘ADELMO'.
 • Leo SUENENS , KARDİNAL ve St. Peter's Kilisesi Koruyucusu. 15-6-67. #21-64. kod adı: ‘LESU'
 • Giuseppe FERRAİOLİ , KAMU İŞLERİ KUTSAL KONGRESİ'NİN ÜYESİ. 24-11-69. #004-125. ‘GIFFE'.
 • Dino TRABALZİNİ , Rietri ve GÜNEY ROMA PİSKOPOSU, 6-2-65. #61-956. kod adı: ‘TRADI'
 • Angelinin FİORENZO , PİSKOPOS, ROMA HASTANELERİ'NİN YÖNETİCİSİ VE KUTSAL RUH'UN EMANETÇİSİ.14-10-57.
 • Antonio TRAVIA , Temrini Imerese'nin BAŞPİSKOPOSU VE KATOLİK OKULLARI'NIN BAŞI. 15-9-67.#16-141. kod adı: ‘ATRA'
 • Vito GEMMİTİ , KUTSAL PİSKOPOSLAR TOPLULUĞU ÜYESİ. 25-3-68. #54-13. ‘VIGE'
 • Carlo GRAZİNAİ , VATİKAN PAPAZ OKULUNDA REKTÖR. 23-7-61. #156-3. ‘GRACA'.
 • Pio LAGHİ , PAPALIK ARJANTİN TEMSİLCİSİ. 24-8-69. #0-538. ‘LAPI'. Papa II.John Paul döneminde papalığın Amerika temsilcisi olarak görev yaptı.
 • Giovanni LAJOLO, KİLİSE VE KAMU İŞLERİ KONSEYİ ÜYESİ, 27-7-70.#21-1397. ‘LAGI'
 • Fiorenzo ANGELİNİ , YUNANİSTAN, MESENSEL PİSKOPOSU. 14-10-57 .#14-005.
 • Angelo LANZONİ , VATİKAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVLİSİ, 24-9-56. #6-324. ‘LANA'
 • Antonio GREGANİN , 19-10-67. #8-45. ‘GREA'.
 • Virgillio LEVİ (veya Levine) Resmi Vatikan Gazetesi L'Osservatore 'de Yönetici Asistanı. 4-7-58. #241-3. ‘VILE' Papa II.John Paul döneminde VATİKAN RADYO İSTASYONU YÖNETTİ.
 • Lino LOZZA , KATOLİK DİNİ ST. THOMAS ROMA AKADEMİSİ REKTÖRÜ. 23-7-69.#12-768. ‘LOLI'.
 • Alessandro GOTTARDİ , TRENT BAŞPİSKOPOSU. 13-6-59. ‘ALGO'.
 • Archille LİNEART , Kardinal, Fransa, LİLİE PİSKOPOSU, MASON LOCALARININ BAŞKANI, Kardinal Lineart II.Vatikan Konseyi'nde sol kanadı temsil etti.
 • Gaetano BONİCELLO , İtalya, Albano PİSKOPOSU. #63-1428. kod adı: ‘ BOGA '.
 • Pasquale MACCHİ , KARDİNAL, Papa VI. Paul'ün Özel Sekreteri. 23-4-58. #5463-2. ‘MAPA'.
 • Victorio TROCCHI , VATİKAN GÖREVLİSİ. 12-7-62. #3-896. kod adı: ‘TROVL'
 • Francesco MARCHİSANO , OKUL VE ÜNİVERSİTE SEKRETERİ. 4-2-61. #4536-3. ‘FRAMA'
 • Augustin BEA , Kardinal, Papa XXIII.John ve Papa VI.Paul döneminde VATİKAN DIŞİŞLERİ BAKANI.
 • Salvatore MARSİLİ , İtalya'da Moderna yakınlarındaki ST.BENEDİCT'TE RAHİP. 2-7-63.#1278. ‘SALMA'.
 • Antonio MAZZA, Velia BAŞPİSKOPOSU ve 1975 yılında Genel Sekreter. 14-4-71. #054-329. ‘MANU'
 • Roberto TUCCI, VATİKAN RADYOSU YÖNETMENİ. 21-6-57. #42-58 kod adı: ‘TURO'
 • Dino MONDUZZİ, PAPALIK NAİBİ. 11-3-67. #190-2. ‘MONDI'.
 • Mario PİMPO , VATİKAN GÖREVLİSİ, 15-3-70. #793-43. ‘PIMA'
 • Teuzo NATALİNİ , VATİKAN ARŞİV BAKANLIĞI ESKİ BAŞKANI. 17-6-67. #21-44d. ‘NATE'.
 • Carmelo NİGRO, BİR VATİKAN OKULUNDA REKTÖR. 21-12-70. #23-154. ‘CARNI'
 • Piero VERGARI , VATİKAN GÖREVLİSİ, 14-12-70.#3241-6. Kod adı: ‘PIVE'
 • Virgillio NOE, VATİKAN GÖREVLİSİ, 3-4-61. #43652-21. ‘VINO'.
 • Vittorie PALESTRA , VATİKAN KONSEYİ ÜYESİ, 6-6-43.#1965. ‘PAVL'
 • Salvatore PAPPALARDO , KARDİNAL VE PALERMO BAŞPİSKOPOSU, 15-4-68. ‘SALPA'.
 • Jean VILLOT , KARDİNAL ve Papa VI.Paul zamanında DIŞİŞLERİ BAKANI. ‘JEANNI' ve ‘ZURIGO'. Kardinal Villot, Papa II.John
 • Michele PELLEGRİNO , KARDİNAL VE TURİN BAŞPİSKOPOSU, 2-5-60. #352-36. ‘PALMI'. Kardinal Pellegrino'ya Papa VI Paul Tarafından ‘Kilise Koruyucusu' unvanı verildi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !